คำถามที่ไม่อยากเอ่ยออกไป เพราะกลัวคำตอบ...
คำตอบที่จะทำให้ความสุขและความหวังสุดท้ายที่ถืออยู่หลุดมือ
แต่คงเจ็บปวดไม่ต่างกันหากเก็บความคลุมเครือนี่ไว้
ลองทบทวนดู มีฉันอยู่ หรือไม่มี...แบบไหนเธอสบายใจมากกว่า

ถ้าคำนั้นยังเป็นของเรา
ถ้าเธอยังหวนแหนความรู้สึกของวันเก่า
เธอจะอยู่ตรงนี้ ไม่ไปไหน
ไม่หอบหิ้วความผิดหวังในตัวฉันไป...พร้อมความโดดเดี่ยว
แบบนั้น...ได้หรือเปล่า

ข้อมูลหนังสือ