เด็กน้อยกับตุ๊กตาผงกหัว —ซีกริด อุนเซ็ท
ข้างเตากลั่นบรั่นดี —อิวาน อีโว อานดริช
ธีเอล พนักงานสัญญาณธง —แกร์ฮาร์ต เฮาพท์มันน์
มรณกรรมของพ่เฒ่า —วฟาดีสฟาว์ สตานิสฟาว์ เรย์มงต์
ภาพวัยเยาว์ของท่านผู้นำ —ฌอง-ปอล ซาร์ตร์
หมู่บ้านชาวประมง —เฮนริก พอนโทพิดาน

ข้อมูลหนังสือ