สิ่งที่แบ่งแยกนักการตลาดห่วยๆ กับนักการตลาดขั้นเทพออกจากกันคือ "ความคิดสร้างสรรค์" การเข้าใจส่งผลให้เกิดการคิดเป็น Concept อย่างสร้างสรรค์ โดยมีแผนการปฎิบัติที่ชัดเจนและวัดผลได้ ยืดหยุ่นได้ เมื่อผลที่ได้รับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ "Creative Marketing" จึงเรียบเรียงการตลาดยุคใหม่ที่โลก Social Network มีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลหนังสือ

  • Creative Marketing การตลาดเชิงสร้างสรรค์
  • ผู้เขียน: ดำรงค์ พิณคุณ
  • สำนักพิมพ์: Damrong Pinkoon
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2556
  • ISBN: 9786163945983