ผู้นําที่มีสติปัญญา นําพาองค์กรเจริญ วิธีคิดของผู้นําแต่ละประเภทแตกต่างกัน ใครคิดถูก ใครทําถูก แยกแยะได้อย่างชัดเจน ทั้งเก่งคิดและเก่งงาน

ข้อมูลหนังสือ

  • The Best Leader ผู้นําต้นแบบ
  • ผู้เขียน: ดำรงค์ พิณคุณ
  • สำนักพิมพ์: Damrong Pinkoon
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2558
  • ISBN: 9786163943729