การทํางานที่สร้างความสุขในชีวิต เคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจในการทํางาน และการใช้ชีวิต เพราะเราต้องทํางานตลอดชีวิต

ข้อมูลหนังสือ

  • Good Work Good Life ผู้นําชั้นครู
  • ผู้เขียน: ดำรงค์ พิณคุณ
  • สำนักพิมพ์: Damrong Pinkoon
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2559
  • ISBN: 9786163943668