กล่าวถึงสายสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ตั้งแต่อดีต สาเหตุของโรคขาดธรรมชาติในปัจจุบัน การหาสมดุลระหว่างธรรมชาติและเทคโนโลยี รวมไปถึงประโยชน์มหาศาลของการที่พ่อแม่และลูกๆ จะได้วิ่งเล่นและเรียนรู้ในพื้นที่ธรรมชาติร่วมกัน ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เรื่องเล่าจากชาญชัย พินทุเสน ประธานกรรมการมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ อดีตประธานมูลนิธิโลกสีเขียว และครูเกรียง เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ นักธรรมชาติศึกษา และครูใหญ่แห่งบ้านป่าเนเจอร์สคูล

ผลงานของ “บุ๊น-ธรรมบุญ อุยยานนวาระ” เด็กชายวัย 14 ปี ที่ถ่ายทอดความงดงามของโลกธรรมชาติผ่านงานเขียนบันทึกและภาพถ่ายสัตว์ป่าที่สวยงามมีชีวิตชีวา แนะนำให้เราได้รู้จักพี่น้องผองเพื่อนต่างสายพันธุ์ และวิถีการอยู่ร่วมกันของสรรพสิ่งด้วยความเคารพ ให้เกียรติ และไว้วางใจ บันทึกและภาพถ่ายของบุ๊นที่มีชีวิตชีวานี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสุขของเด็กคนหนึ่งเมื่อได้เป็นหนึ่งกับธรรมชาติ

สำนักพิมพ์ตั้งใจจัดทำหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นหนังสือสำหรับครอบครัว ที่พ่อแม่ลูกจะได้ใช้สนทนาและเรียนรู้เรื่องธรรมชาติร่วมกัน จนเกิดแรงบันดาลใจออกไปสำรวจธรรมชาติรอบๆ บ้าน ในสวนสาธารณะ หรือในพื้นที่ธรรมชาติ เปิดโลกของการเรียนรู้และสายใยสำคัญของมนุษย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ สานสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ให้กลับมาแข็งแรงแน่นแฟ้นอีกครั้ง

ข้อมูลหนังสือ