หนังสือ Read together Be together อ่านนิทาน อ่านลูกรัก พิเศษต่างจากหนังสือจิตวิทยาพัฒนาการเด็กทั่วไป ตรงที่ผู้เขียนเป็นนักจิตวิทยาเด็ก ได้นำหนังสือนิทาน 26 เรื่อง มาเป็นสื่อกลางในการอธิบาย 4 ขั้นบันไดแรกของจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ตามทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม (Psychosocial Development) ของอีริก อีริกสัน (Erik Erikson) ซึ่งช่วยย่อยทฤษฎียากๆให้พ่อแม่เข้าใจง่ายอ่านสนุก จนอยากตามหานิทานทั้ง 26 เรื่องมาอ่านให้ลูกฟังก่อนนอน

ข้อมูลหนังสือ

  • อ่านนิทาน อ่านลูกรัก
  • ผู้เขียน: เมริษา ยอดมณฑป
  • สำนักพิมพ์: SOOK Publishing
  • จำนวนหน้า: 229 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2564
  • ISBN: 9786163932921