หนังสือ รักก่อนกำเนิด เกิดก่อนกำหนด บทบันทึกความรักแท้ของแม่ต่อลูกน้อย ที่มีน้ำหนักแรกเกิดเพียง 555 กรัม แพทย์หญิงดาริน จตุรภัทรพร ตั้งใจถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลทารกลินลาที่เกิดก่อนกำหนด เมื่ออายุครรภ์ได้เพียง 24 สัปดาห์ กับ 2 วัน เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ทุกคนมีความหวังและต่อสู้ปัญหาด้วยพลังแห่งความรัก

ข้อมูลหนังสือ