หนังสือเรื่อง หนูน้อยไปดอยสุเทพ เป็นหนังสือสำหรับเด็กวัย 3-4 ขวบ ที่ผู้ใหญ่จะต้องอ่านให้ฟัง เนื้อหาในเล่มเน้นการใช้ประสาทสัมผัส เนื่อจากเด็กวัยนี้ไม่อาจเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม หากผู้ใหญ่มุ่งเน้นการบอก การสอน หรือสั่ง แต่ผู้ใหญ่ต้องทำให้เด็กๆเห็นเป็นตัวอย่าง เช่น ในเรื่องหนูน้อยไปดอยสุเทพ มีฉากแม่ยกมือไหว้ แม่ก้มกราบ และเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสด้วยตนเองในช่วงที่หนูน้อยได้ยินเสียงต่างๆรอบตัว

ข้อมูลหนังสือ

  • หนูน้อย ไปดอยสุเทพ
  • ผู้เขียน: ทัทยา อนุสสรราชกิจ
  • สำนักพิมพ์: SOOK Publishing
  • จำนวนหน้า: 27 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786163932709