โลกใหม่ หนังสือที่รวบรวมบทความความก้าวหน้าอย่างไร้ขอบเขต ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกๆ ด้านของโลก ผลงานเขียนโดย นักววิทยาศาสตร์และนักคิดชั้นนำระดับโลกที่พยายาม อธิบายและบอกเล่าถึงความเป็นไปในวงการวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบ ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และการคาดการณ์ถึงความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งภภยันตรายตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

มาร่วมเรียนรู้และก้าวทันไปกับความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยความเข้าใจและเข้าถึงด้วยสติปัญญา เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ ‘โลกใหม่’ และ ‘โรคใหม่’ อย่างมีควสามสุขไปด้วยกัน

ข้อมูลหนังสือ

  • โลกใหม่
  • ผู้เขียน: รอฮีม ปรามาท
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 358 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2565
  • ISBN: 9786163885838