"ฉันรู้สึกอิ่มเอมยิ่งนัก เมื่อคู่แข่งขันของฉันมียศศักดิ์เป็นถึงพระบรมราชินี..."
คนสามคนที่ชะตาต้องกัน สองคนแรกคือเอกบุรุษและยอดนารีแห่งอาณาจักร
แต่คนที่สามคือ "ฉัน" นางกำนัลของพระราชินีอังกฤษ
นวนิยายอิงประวัติศาสตร์อังกฤษ เรื่องราวของพระนางเจ้าเอลิซะเบ็ธที่ 1 ที่ขึ้น
ครองบัลลังก์ท่ามกลางความยินดีของประชาชน แต่ทว่าเรื่องความรักของพระนาง
ก็ได้รับการกล่าวขานถึงอย่างเช่นกัน พระนางมักจะมีหนุ่มรูปงามเป็น "คนโปรด"
อยู่เคียงข้างกาย บางคนก็อยู่ได้นาน บางคนก็เพียงฉาบฉวย ยกเว้นบุรุษผู้นี้
โรเบิร์ต ดัดลีย์ เอิร์ลแห่งเลสเตอร์ ชายผู้มากด้วยเสน่ห์และผู้เป็นยอดดวงใจของ
พระนางเจ้าเอลิซาเบ็ธที่ 1 หากแต่ก็ยังเป็นยอดดวงใจของสตรีอีกคน เขาจึงอยู่ใน
หัวใจของสตรีสองคน-ซึ่งต่างก็เป็นหนามหัวใจของกันและกันตลอดมา

ข้อมูลหนังสือ

  • หนามกลางมงกุฎ
  • ผู้เขียน: Victoria Holt
  • ผู้แปล: นิดา
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 592 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2565
  • ISBN: 9786163885692