หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเอกสารทางราชการเกี่ยวกับที่ประเทศไทย ได้เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ ๒ และผู้ที่นําพาประเทศไทยเข้าร่วมใน สงครามครั้งนั้น นับตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมในสงครามจนถึงภายหลังสงคราม ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในสถานที่ราชการหลายแห่งตามสายงาน ให้มาอยู่ใน หนังสือเล่มเดียวกัน พร้อมข้อสังเกตและคำอธิบายจากนายสุพจน์ ด่านตระกูล ผู้รวบรวม ที่จะทำให้เห็นมิติความเชื่อมโยงในทางประวัติศาสตร์ได้มากขึ้น ด้วยจุดมุ่งหมายว่า “หนังสือเล่มนี้จะทำความแจ่มชัด และความเข้าใจถูกต้อง ตามความเป็นจริงของการเมืองไทยในยุคนั้นได้ตามสมควร”

ข้อมูลหนังสือ

  • ญี่ปุ่นขึ้นเมือง
  • ผู้เขียน: สุพจน์ ด่านตระกูล
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 400 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2565
  • ISBN: 9786163885678