เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการกบฏ ร.ศ. 2510 จะเห็นว่า ความแตกต่างทางความคิดเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่ย่อมจะต้องเกิดในทุกสังคม ที่สมาชิกของสังคมมีสติปัญญาและมีการศึกษาสิ่งที่น่า
เสียดายก็คือการขาดการประสานความคิดระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง ซึ่งต่างก็รักชาติ
ยิ่งชีพทั้งสองฝ่าย และในที่สุดความแตกแยกทางปัญญาได้สร้างความร้าวฉานระหว่างองค์
พระมหากษัตริย์กับทหารหนุ่ม ร.ศ. 240 ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
เห็นว่า “พวกเก่าก็เห็นเราหัวใหม่เดินไปและอวดดีไม่เชื่อฟังคำผู้ใหญ่ ฝ่ายพวกใหม่ก็เห็นเรา
ยังเก่า ถ้าไม่มีความมั่นคงพอ” พวก ร.ศ. 240 ก็เห็นว่า หนทางเดียวที่จะช่วยชาติได้ คือ
ยอมตายเพื่อ บ้านเมือง จึงเป็นเรื่องสุดวิสัยที่จะหลีกเลี่ยงความคิดปฏิวัติได้

ข้อมูลหนังสือ

  • ยังเติร์กรุ่นแรก : กบฏ ร.ศ. ๑๓๐
  • ผู้เขียน: แถมสุข นุ่มนนท์
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — พฤษภาคม 2565
  • ISBN: 9786163885647