ความทรงจำเกี่ยวกับประวัติพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
ของเชาวน์ พงษ์พิชิต ถือเป็นหนึ่งในบทบันทึกทางวิชาการ
ที่บอกเล่าเรื่อวราว การกำเนิด การดำรง เติบโต ของแนวคิด วิถี
และความเป็นมาของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่
ทรงค่ายิ่ง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ ที่ผู้ที่สนใจใครรู้
ในเรื่องประวัติศาสตร์สังคมไทยควรอ่านอย่างยิ่ง

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: เชาวน์ พงษ์พิชิต
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 592 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2565
  • ISBN: 9786163885586