“ท่านผู้ใหญ่ท่านก็อยู่บนโลกใบนี้มานานพอแล้ว และท่านก็มีเวลาเพียงเล็กน้อยที่จะอยู่ต่อไป
พวกเด็กพวกเยาวชนรุ่นหนุ่มสาว เขามีเวลาข้างหน้าอันยาวนานที่จะต้องอยู่ในโลกนี้ ต่อไป
เพราะฉะนั้นก็เป็นการชอบธรรมอย่างยิ่งที่เขาควรจะมีความคิดเห็นในการ จัดแจงประชาคมและ
โลกให้เป็นที่ผาสุขตามรสนิยมและทัศนะของเขายิ่งกว่าบุคคลที่ใกล้ จะอำลาโลกไปแล้ว
มิใช่หรือ จงปล่อยให้เขา เป็นอิสระที่จะเลือกวิถีชีวิตของเขาเถิด แต่ปล่อยหรือไม่ปล่อยก็เท่ากัน
เพราะเขาคง แสวงหามันจนได้”

เรื่องของเขาและศรีบูรพา กับบทประพันธ์ในบรรณพิภพ

ข้อมูลหนังสือ

  • ศรีบูรพา: ผู้ถือปากกาสู้กับรัฐบาลทหาร
  • ผู้เขียน: รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 248 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2565
  • ISBN: 9786163885555