นักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่ ที่เปลี่ยนแปลงประเทศจีนไปตลอดกาล

“ไม่ว่าแมวจะสีอะไร ขอให้จับหนูได้เป็นพอ!”
วาทะของเติ้ง เสี่ยวผิง ที่ทําให้เรามองภาพการพัฒนาประเทศของเขาได้
อย่างชัดเจน 

หลังการปฏิวัติวัฒนธรรมของเหมา เจ๋อตง เศรษฐกิจและสังคม จีนพังพินาศ
เติ้ง เสี่ยวผิง คือผู้พลิกฟื้นประเทศให้กลับมาได้ อย่างเข้มแข็ง เขาผนวก
แนวความคิดสังคมนิยมและทุนนิยม เข้าด้วยกันได้อย่างน่าที่ง
นําพาจีนก้าวสู่ความเป็นชาติ มหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
จนกระทั่งผงาดขึ้นเป็นหนึ่งในชาติ ชั้นนําระดับโลก

ชายตัวเล็กแต่ยิ่งใหญ่ผู้นี้สร้างจุดเปลี่ยนให้กับจีน เขาเข้าใจธรรมชาติ
ของมนุษย์และกลเกมทางการเมืองอย่างถ่องแท้ ถึงแม้มากด้วยศัตรู
ทางการเมืองโดยเฉพาะแก๊งสี่คนที่ทรงอิทธิพลในยุคนั้น แต่เขาก็อดทน
วางแผน และใช้มันสมอง ในการคิดพัฒนาประเทศ ผ่านทั้งเหตุการณ์
ความขัดแย้งแต่ก็ยังนําพาประเทศให้รุ่งเรืองได้อย่างอัศจรรย์

ข้อมูลหนังสือ

  • เติ้ง เสี่ยวผิง: ปฏิวัติแห่งการปฏิวัติจีน
  • ผู้เขียน: ยศไกร ส.ตันสกุล
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 272 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2565
  • ISBN: 9786163885524