เรื่องราวและชีวิตของรัฐบุรุษแห่งแผ่นดินจีน
ที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะชนมาก่อน

ยุคสมัยหนึ่ง เหมา เจ๋อตง ถูกยกย่องสูงส่งดั่งเทพเจ้า แต่อีกมุมหนึ่งกลับ
เผยว่าเหมาเจ๋อตงก็เป็นเพียงมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดา มิใช่เทพเจ้าดั่งที่ถูก
กล่าวอ้าง เปิดเผยเรื่องราวของประธานเหมาบนฐานของความจริง ทั้งใน
ฐานะของสามี พ่อ สหายร่วมรบ ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ และลูกชาวนา

เรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแห่งความสุข ความรื่นรมย์ และความเศร้าโศก
ในชีวิตที่หลายเรื่องอาจคาดไม่ถึง เต็มไปด้วยความรู้สึกนึกคิด หลากหลาย
ชีวิตหลากอารมณ์ และหลายเรื่องนั้นไม่เคยถูกเปิดเผยสู่สาธารณชนมาก่อน

นี่คือหนึ่งในหนังสือชีวประวัตินักปฏิวัติที่ดีที่สุด ให้ความรู้สึกสมจริงไปกับ
ตัวอักษร พาย้อนเข้าไปสู่แผ่นดินจีนในช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติ วันเวลาที่
ผู้คนในชนชาติจีนล้วนกู่ร้องว่า “ประธานเหมาจงเจริญ”

ข้อมูลหนังสือ