นักปฏิวัติ นักการทหาร นักการทูต
และนักบริหารที่โลกยอมรับ นายกรัฐมนตรีคนแรกแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่คนจีนรักมากที่สุด

เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของการรับใช้ชาติและประชาชน เส้นทางชีวิตของ
โจว เอินไหล ที่ผ่านการต่อสู้และปฏิวัติ ชายผู้สมถะ ถ่อมตน สุภาพ
และให้เกียรติต่อบุคคลอื่น ลุ่มลึกทั้งทาง ยุทธศาสตร์และวาทศิลป์
จนทั่วโลกต่างยอมรับ

เขาคือผู้นําคนสำคัญในการผลักดันประเทศจีนให้ก้าวหน้า สร้างนโยบาย
ทางการทูตอันโดดเด่น เป็นสหายที่ยืนหยัด เคียงบ้างเหมา เจ๋อตง
แม้เกือบเพลี่ยงพล้ำจนถูกไล่ล่าจาก กลุ่มเรดการ์ดและแก็งออฟโฟร์
คุณูปการที่มีต่อประชาชนและ ประเทศชาติตลอดชีวิต
ทำให้โจว เอินไหลยังคงอยู่ในหัวใจชาว จีนตลอดมา

นี่คือชีวประวัติและเรื่องราวการต่อสู้ของรัฐบุรุษ นักปฏิวัติผู้ทรง คุณค่า
มากปัญญา และมีชีวิตชีวาแห่งยุคสมัย

ข้อมูลหนังสือ

  • โจว เอินไหล : มหาบุรุษโลกไม่ลืม
  • ผู้เขียน: ยศไกร ส.ตันสกุล
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 280 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2565
  • ISBN: 9786163885418