เลาะวัง : พระราชโอรสธิดา ในพระราชวงศ์กรุงธนบุรี
และพระบรมราชจักรีวงศ์ ของ จุลลดา ภักดีภูมินทร์ ที่ได้เลาะ
“การเมือง” และ “การบ้าน” ในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีวันจะหลีกหนีกันพ้น
แม้จะมีความ”เกี่ยวดองหนองยุ่ง” กันอยู่ โดยเฉพาะพระราชวงศ์กรุงธนบุรี
กับพระบรมราชจักรีวงศ์นั้น ปรากฏในกาลต่อมาว่าเกี่ยวพันสนิทสนมกัน
จนถึงปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะบุคคลในระดับ “เจ้านาย” เชื้อพระวงศ์ ดังเช่น
พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๑ ได้ถวายตัวรับราชการฝ่ายในในสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรี ซึ่งถือเป็นกลเกมทางการเมืองที่ซ่อนนัยยะไว้

เมื่อเข้าสู่พระบรมราชจักรีวงศ์ พระราชโอรสธิดาในพระเจ้าแผ่นดินแต่ละ
รัชกาลก็มีความเกี่ยวพันในระหว่างเชื้อพระวงศ์และมีการเสกสมาสด้วยกัน
ซึ่งถือเป็น “การบ้าน” ที่มีเรื่องราวของการหึงหวง ไม่เข้าใจต่อกัน
โดยเฉพาะ “พระภรรยาเจ้า” ขณะเดียวกันก็มีเรื่องความไม่ไว้ใจและระแวง
กันทั้งในหมู่ “เจ้าพี่เจ้าน้อง” และพระนรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ จนบางครั้ง
ก็มีการถูกถอดยศและประหารชีวิต และ/หรือถูกเนรเทศ ซึ่งเรื่องเหล่านี้
จะปรากฏเป็นระยะๆ นับตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์
จนถึงการเปลี่ยนแปลงระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ยุคประชาธิปไตย

นอกเหนือจากพระราชโอรสธิดาในพระเจ้าแผ่นดินแล้วยังได้ “เลาะ”
ถึงพระโอรสธิดาในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล “วังหน้า” คือตั้งแต่
วังหน้ารัชกาลที่ ๑-๕ และกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข “วังหลัง”
ซึ่งมีเพียงพระองค์เดียวแห่งกรุงรัตนโกสินอีกด้วย

นับเป็นหนังสือที่รวบรวมพระราชโอรสธิดาแห่งกรุงธนบุรี
และกรุงรัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์ที่สุด

ข้อมูลหนังสือ

  • เลาะวัง เล่ม 2 พระราชโอรสธิดา ในพระราชวงศ์กรุงธนบุรี และพระบรมราชจักรีวงศ์ (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: จุลลดา ภักดีภูมินทร์
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 880 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2565
  • ISBN: 9786163885326