หนังสือเล่มนี้ มีทั้งผีที่เป็นเรื่องเล่าขาน ปกรณัม ประวัติศาสตร์ เกี่ยวพันกับบุคคลในตำนานและ
บุคคลที่มีตัวตนจริง ร้อยรัดกันเป็นเนื้อเดียว เมื่อพูดถึงอารยธรรมคลาสสิก คือกรีกและโรมัน
สิ่งแรก ๆ ที่นึกถึงคือเทพปกรณัม และท้าย ๆ ที่จะนึกถึงคือเรื่องผี ทั้งที่สองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่า
พื้นถิ่น ที่อยู่ควบคู่กันเสมอ เพราะอารยธรรมคลาสสิก ก็เช่นเดียวกับอารยธรรมอื่น ๆ ที่รุ่มรวย
ไปด้วยเรื่องเล่าและพิธีกรรมเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็น

อย่างไรเสีย อารยธรรมที่ให้กำเนิดปรัชญาตะวันตกและความมีเหตุมีผล ก็ยังมีเรื่องของภูตผี
พัวพัน
อยู่ไม่ขาดสาย แม้แต่ในประวัติชีวิตของนักปราชญ์ก็ตาม

ข้อมูลหนังสือ

  • ตำนานผีจากยุคกรีกและโรมัน
  • แปลจากหนังสือ: Greek and Roman Ghost Stories
  • ผู้เขียน: Lacy Collison-Morley
  • ผู้แปล: กรกิจ ดิษฐาน
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 232 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2565
  • ISBN: 9786163885241