จากเรื่อง Mirrors of the Soul,Prose Poems,The Madman,Spiritual Sayings

คาลิลเกิดในครอบครัวของนักดนตรี จึงมีดนตรีใน หัวใจ ผลงานของเขา จึงมีจังหวะและท่วงทํานองแห่งดนตรี งดงามและไพเราะ

ผลงานของคาลิล มีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่อย่างมหา ศาล เขาเป็นนักดนตรี กวี และศิลปิน คนรุ่นหลังจํานวนมาก จึงศึกษาและเรียนรู้ชีวิตจากบทนิพนธ์ของเขา บทความใน วรรณกรรมหลายเรื่องของเขาถูกอ่านซ้ําแล้วซ้ําเล่า บางเรื่อง ถูกนําไปเรียนในห้องเรียน วิเคราะห์ถึงปรัชญาที่ซุกซ่อน อยู่ในงานชิ้นนั้นๆ

หลักธรรมของชีวิต สอดแทรกอยู่ในงานทุกชิ้น เพราะ เป็นหลักธรรมอันเป็นสากล จึงไร้ซึ่งกาลเวลาและสถานที่ และหลายคนใช้ผลงานของเขาเป็นประทีปส่องทาง

ข้อมูลหนังสือ

  • ความลับในหัวใจ
  • แปลจากหนังสือ: Mirrors of the Soul, Prose Poems, The Madman, Spiritual Sayings
  • ผู้เขียน: Kahlil Gibran
  • ผู้แปล: วารินทร์ สินสูงสุด
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 400 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2564
  • ISBN: 9786163885135