เป็นข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานทางราชการอ้างอิง ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่ากรณีสวรรคตเกิดขึ้นได้อย่างไร ในขณะเกิดเหตุที่เสียงปืนดังปังขึ้นนั้น มีใครอยู่บนพระที่นั่งบ้าง และอยู่ที่จุดไหนกำลังทำอะไร? คณะกรรมการสอบสวนที่เรียกว่า ศาลกลางเมืองมีความเห็นว่าอย่างไร? ฯลฯ ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้อ่านที่มีวิจารณญาณจะสามารถพิพากษาได้ด้วยตนเองว่า ใครคือฆาตกรตัวจริง

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเอกสารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งยุครัตนโกสินทร์ ที่นับวันจะหาอ่านได้ยาก เพราะเอกสารหลักฐานที่เป็นทางราชการที่ผมอ้างอิงนั้น มาถึงวันนี้มักจะถูกทำให้สูญหายไปด้วยเจตนาของพวกวัวสันหลังหวะที่เอามือปิดฟ้าที่ตาตัวเอง การที่ท่านซื้อหนังสือนี้มาอ่านหรือมาเก็บไว้ในห้องหนังสือ จึงเท่ากับช่วยเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่งนี้ไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคต จึงนับเป็นคุณูปการต่อสัจจะทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลหนังสือ

  • ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต (ฉบับสมบูรณ์)
  • ผู้เขียน: สุพจน์ ด่านตระกูล
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 464 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2564
  • ISBN: 9786163885128