36 กลยุทธ์แห่งชัยชนะ ในการสัประยุทธ์ทุกปริมณฑล เป็นการประมวลเรื่องราวจากพงศาวดาร ของจีนหลายเรื่อง มีที่มาจากประวัติศาสตร์และเรื่องจริงที่ปรากฏ ผนวกเข้ากับภูมิปัญญา ความคิดอ่าน และความเชื่อ จน กลั่นกรองออกมาเป็นตัวอักษรที่สมบูรณ์

นอกจากการกะเทาะเงื่อนปมทางประวัติศาสตร์ หนังสือยังมุ่งเน้นให้ขับเคลื่อนชีวิตด้วยยุทธวิธี จากคัมภีร์และตําราพิชัยสงคราม ซุนหวู ทําให้เรื่องราวเหล่านั้นมีคุณค่าต่อผู้อ่านในยุคปัจจุบัน ได้ทบทวนความคิด พินิจหา ทางออกเมื่อเผชิญกับปัญหา ฝึกฝนปัญญาให้แหลมคมดังอาวุธ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับทุกย่างก้าวบนเส้นทางแห่งชีวิต

ข้อมูลหนังสือ

  • 36 กลยุทธ์แห่งชัยชนะ ในการสัประยุทธ์ทุกปริมณฑล
  • ผู้เขียน: บุญศักดิ์ แสงระวี
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 496 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786163885098