ปัจจุบัน จีนเป็นมหาอำนาจของโลกอย่างไม่ต้องกังขา รากฐานความคิดของชาวจีนที่สั่งสมมาจึงสำคัญต่อการศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ทั้งวิถีชีวิต คติธรรม หลักปรัชญา การปกครอง การบริหาร การสร้างตัวตน และที่สำคัญอย่างยิ่งคือกลยุทธ์ที่แทรกอยู่ในทุกมิติของเรื่องราวต่างๆ กลยุทธ์และความคิดที่ส่งผลให้จีนเป็นจีนเช่นทุกวันนี้

ข้อมูลหนังสือ

  • คิดอย่างจีน
  • ผู้เขียน: ยศไกร ส.ตันสกุล
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 384 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2564
  • ISBN: 9786163884992