เกี่ยวกับการปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 เขียนโดยจอห์น รีด นักหนังสือพิมพ์สังคมนิยมชาวอเมริกัน จากมุมมองของนักสังคมนิยมที่เข้าใจความสัมพันธ์ของปฏิบัติการการปฏิวัติและการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรัสเซียตามหลักการ และนโยบายของลัทธิสังคมนิยม ให้ภาพรวมของการปฏิวัติอันแท้จริงของประชาชน เปิดเผยถึงความจริงของเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา และทำให้เข้าใจได้ ว่าการปฏิวัติกรรมาชีพและเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพโดยแท้จริงคืออะไร… ถูกถ่ายทอดเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลก แปลเป็นภาษาไทยโดย สุทิน วรรณบวร

ข้อมูลหนังสือ

  • สิบวันเขย่าโลก
  • แปลจากหนังสือ: Ten Days That Shook the World
  • ผู้เขียน: John Reed
  • ผู้แปล: สุทิน วรรณบวร
  • ออกแบบปก: Wrongdesign
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 472 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2564
  • ISBN: 9786163884961