วรรณกรรมคลาสสิค ที่ว่าด้วยการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก กล่าวถึงการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ชนชั้นแรงงานกับระบบทุนนิยมที่โหดร้าย นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน Erik Fromm ยกย่องให้ “ท็อปบู๊ตทมิฬ” เป็นต้นแบบ“นวนิยายดิสโทเปียสมัยใหม่” (dystopia) จินตนาการถึงสังคมที่ไม่พึงประสงค์หรือน่าหวาดกลัว การปกครองด้วยระบบเผด็จการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ

“วรรณกรรมดิสโทเปีย” มักเป็นการเปรียบเทียบกับประเด็นที่คล้ายคลึงกันในโลกแห่งความเป็นจริง ให้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางสังคมและการเมืองที่มีปัญหาซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติและหลีกเลี่ยงไม่ได้ เสมือนเป็นคำทำนายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

แจ็ค ลอนดอน เป็นนักประพันธ์นักหนังสือพิมพ์และนักเคลื่อนไหวทางสังคมชาวอเมริกันที่มีแนวความคิดแบบสังคมนิยม เขายังเป็นสมาชิกของ “The Crowd” กลุ่มวรรณกรรมที่แนวคิดหัวรุนแรง และสนับสนุนการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เป็นนักสังคมนิยม เขาได้เขียนนวนิยายและสารคดีหลายเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว – การต่อสู้ ทางชนชั้นแรงงานในระบบทุนนิยม

ข้อมูลหนังสือ

  • ท็อปบู๊ตทมิฬ
  • แปลจากหนังสือ: The Iron Heel
  • ผู้เขียน: Jack London
  • ผู้แปล: ทวีป วรดิลก
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 448 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2564
  • ISBN: 9786163884947