พล นิกร กิมหงวน ตอน “จรวดถล่มเมือง” ได้ถูกตี พิมพ์เป็นครั้งแรกแบบเป็นตอน ๆ ในนิตยสาร “เพลินจิตต์” รายวัน ประมาณปี 2502 และนํามารวมเล่มโดยสํานักพิมพ์ ประมวลสาส์นโดยแบ่งเป็น 5 เล่ม และในปี 2529 ทาง สํานักพิมพ์บัวหลวงก็นํามาพิมพ์ใหม่ มีจํานวน 5 เล่ม

เป็นสามเกลออีกเรื่องที่ ป. อินทรปาลิต ได้เขียนแบบเป็นตอน ๆ ลงในนิตยสาร ตามประสานักเขียน ชื่อดังที่สํานักพิมพ์หลาย ๆ แห่งในตอนนั้นอยากจะให้ท่าน เขียนนิยายสามเกลอลงในนิตยสารของพวกเขา นับจากการพิมพ์ครั้งสุดท้าย เวลาผ่านไปร่วม 30 ปี นิยายสามเกลอตอน “จรวดถล่มเมือง” ก็เริ่มจะหายากขึ้น สํานักพิมพ์แสงดาวและทีมงาน “สามเกลอหาอ่านยาก” จึง ขอถือโอกาสนี้ รวบรวม “จรวดถล่มเมือง” ให้เป็นแบบเล่ม เดียวจบ เพื่อความสะดวกของท่านนักอ่านในการซื้อหาและ เก็บสะสม

ข้อมูลหนังสือ

  • สามเกลอตอนพิเศษ: จรวดถล่มเมือง
  • ผู้เขียน: ป.อินทรปาลิต
  • ออกแบบปก: Wrongdesign
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 552 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — ตุลาคม 2563
  • ISBN: 9786163884701