ความฝันในหอแดง เป็น 1 ใน 4 สุดยอดวรรณกรรมจีนคลาสสิก ตลอดกาล ซึ่งประกอบด้วย สามก๊ก ซ้องทั้ง และไซอิ๋ว ว่ากันว่า เรื่องราว ของวรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องนี้ ความฝันในหอแดง ถูกกล่าวขวัญมากที่สุด ว่า เป็นวรรณกรรมต้องห้ามสำหรับลูกผู้หญิง เพราะแค่ชื่อ ความฝันในหอแดง ก็ สร้างจินตนาการให้เพริดไปไกลแล้ว

เป็นเรื่องราวของความรัก ที่ไม่ใช่เรื่องรักๆ ใคร่ๆ ผิดศีลธรรมแบบ นวนิยายประโลมโลก แต่เป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาว กับวิถีชีวิตของ ชนชั้นสูงในสังคมศักดินายุคราชวงศ์หมิง ที่ทุกตัวอักษรแฝงเร้นความจริงอัน แยบยล ด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

เพราะแก่นแท้ของเรื่อง เล่าถึงความฟอนเฟะของชนชั้นสูงในระบอบ สังคมศักดินา โดยผู้แต่งต้องการสะท้อนเรื่องราวเหล่านั้นออกมา แต่ทว่า ในยุคสมัยนั้น เรื่องราวเหล่านี้ “ต้องห้าม” ผู้แต่งจึงไม่สามารถนําเสนอ เรื่องราวโดยตรงได้ จึงได้ซ่อนความจริงเหล่านั้นไว้ในกลอักษร

วรรณกรรมเรื่องนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหน ?
ขนาดเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีการจัดตั้งสถาบันเพื่อการศึกษาวรรณกรรม เรื่องนี้โดยตรง ที่เรียกว่า “แดงวิทยา” หรือ Redology นั่นเอง เพื่อวิเคราะห์ เจาะลึก และตีความแง่มุมต่างๆ อันเป็นคุณค่าที่ได้จากวรรณกรรมเรื่องนี้

(วรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องนี้ แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษของจีน)

ข้อมูลหนังสือ

  • ความฝันในหอแดง
  • แปลจากหนังสือ: Dream Of The Red Chamber
  • ผู้เขียน: ยศไกร ส.ตันสกุล
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 304 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2564
  • ISBN: 9786163884657