วรรณกรรมคลาสสิคจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มี 4 เรื่อง และ สามก๊ก คือหนึ่งในสี่วรรณกรรมนั้น ซึ่งประกอบด้วย ความฝันใน หอแดง ไซอิ๋ว ซ้องกัง (หรือ 108 ผู้กล้าหาญเขาเหลียงซาน) แต่ละเรื่องมีความโดดเด่นและคุณค่าในแต่ละด้าน และสำหรับ สามก๊กนั้น ณ วันนี้ มิได้เป็นเพียงวรรณกรรมเอกของจีนเท่านั้น แต่ถือเป็นมรดกทางปัญญาของโลกเลยทีเดียว

อะไรทำให้สามก๊ก เป็นวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ปานนั้น สามก๊ก นั้นอิงเค้าโครงเรื่องจริงในประวัติศาสตร์นั่นเพราะในยุคที่บ้านเมือง ระส่ำระสายราวปลายราชวงศ์ฮั่น แผ่นดินถูกแบ่งออกเป็นก๊ก เป็นเหล่า และเกิดสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่กันนับร้อยๆ ครั้ง การที่จะชนะศึกให้ได้ แม่ทัพนายกอง ย่อมต้อง “กลั่น” สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ เพื่อนำมาใช้ในการสงคราม

และสติปัญญาที่กลั่นออกมาจากวรรณกรรมเรื่องนี้นั้น ได้ ต่อยอดกลายเป็นศาสตร์ทุกศาสตร์ที่ถูกนํามาวิเคราะห์ เจาะลึก ตีความ ขยายองค์ความรู้จนกลายเป็นศาสตร์อีกหลายแขนงที่นํามา กับการบริหารงาน บริหารคน บริหารองค์กร จนประสบความสำเร็จ ในโลกปัจจุบัน และยังคงถูกนํามาวิเคราะห์ต่อมาอีกอย่างไม่หยุดยั้ง

(วรรณกรรมทั้ง 4 เรื่องนี้ แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษของจีน)

ข้อมูลหนังสือ

  • สามก๊ก
  • แปลจากหนังสือ: Romance of the Three Kingdoms
  • ผู้เขียน: ยศไกร ส.ตันสกุล
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 400 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2564
  • ISBN: 9786163884534