• อยากเป็นพระเอก ตอน 1
  • อยากเป็นพระเอก ตอน 2
  • ปราบสมาคมลับ

ข้อมูลหนังสือ

  • สามเกลอ เล่ม 4
  • ผู้เขียน: ป.อินทรปาลิต
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 320 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2563
  • ISBN: 9786163884381