“วิมานทลาย” เป็นการรวมเรื่องสั้นถึง 4 เรื่องด้วยกัน คือ ทางโลกีย์ , วัยสวาท, เจ้าไม่มีศาล และ สมาคมชั้นสูง  ผู้อ่านจะเห็นได้ชัดถึงเนื้อหาที่บอกถึงความรู้สึกแปลกแยกของตัวละครหลักๆ ในแต่ละเรื่องที่ประสบปัญหาต่างๆ นานา แต่ละตัวละครมีความคาดหวังในการดำรงอยู่ บ้างก็มองพวกเขานั้นเป็นเหมือนตัวประหลาด 

จะมีสักกี่คนที่จะดีเท่ากับที่เราคาดหวังไว้ว่าเขาควรจะดี หรือจะมีใครบ้างที่ตั้งใจจะรักษาคำพูดที่เป็นคำมั่นสัญญากับเราไว้แล้ว เขาอาจจะดีต่อเราได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องการจะใช้เราพร้อมให้คำมั่นสัญญากับเราร้อยแปด อาทิ จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ ในเมื่อเราถึงคราวอับจน, ช่วยส่งเสริมให้เราสร้างวิมานบนอากาศไม่เว้นวัน แต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆ เวลาที่เขาจะต้องรักษาคำมั่นสัญญานั้น หรือถึงเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือจากเขาอย่างที่สุด-เขากลับลืมเรา กลับเห็นเราเป็นคนรกนัยน์ตา แม้จะหันมามองดูเราสักทีก็ทั้งยาก 

คำมั่นสัญญาต่างๆ ที่เคยพูดไว้ก็กลายเป็นอากาศธาตุไปสิ้น วิมานบนอากาศที่เราเคยสร้างไว้ด้วยความเชื่อมั่นของมนุษยธรรมก็พลันพังพินาศ หาชิ้นดีไม่ได้ นี่คือชีวิตของสามัญชน นิยายต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของชีวิต ดังนั้นจึงเรียกร่วมกันว่า ‘วิมานทลาย’ ก็คงจะไม่แปลก

ข้อมูลหนังสือ