ช่วงหนึ่งของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์รัสเซีย ต้นศตวรรษที่ ๒๐ ที่มีสีสัน และอยู่ในความทรงจำของมวลมนุษย์โลกมากที่สุด ถึงการล่มสลายของราชวงศ์โรมานอฟ ที่ปกครองมหาอาณาจักรรัสเซียมานานถึง ๓๐๐ ปี ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญ ที่มิเพียงส่งผลกระทบต่อรัสเซียเท่านั้น แต่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงต่อการเมือง สังคม และเศรษฐกิจไปทั่วทุกมุมโลก…

สัมผัสตัวตนและเรื่องราวของบุคคลในประวัติศาสตร์ ที่ลึกลับซับซ้อนของรัสเซีย มิว่าจะเป็นนักสะกดจิตชื่อดัง ผู้สร้างตำนานลึกลับนำสู่การล่มสลายของราชวงศ์โรมานอฟ.. อย่างรัสปูติน… ชะตากรรมของซานิโคลัสที่ ๒ พระมเหสี พระราชโอรสและพระราชธิดา อันสุดแสนสลด ประวัติศาสตร์ที่เป็นยิ่งกว่านวนิยาย ยังคงถูกกล่าวขาน เรียนรู้ ศึกษาจากคนทุกมุมโลก ตลอดมาอย่างไม่หยุดยั้ง นี่คือหนังสือที่จะก่ออารมณ์ และความรู้สึกอันหลากหลาย ต่อผู้อ่านชนิดที่คาดไม่ถึง

ข้อมูลหนังสือ