พิมาน แจ่มจรัส เขียนตำราหรือสารคดีเล่มนี้อย่างกล้าหาญทรหดอดทน เพราะมีความยาวหลายร้อยหน้า จัดเป็นตำราการเขียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเล่มหนึ่ง ของเมืองไทย ถึงแม้อาจจะไม่ใช่ของโลก แต่เป็นการเขียนที่ผมเองไม่กล้าเขียน นักเขียนรุ่นใหม่กำลังเกิดขึ้นมากมายหลายคน น่าจะใช้แนวคิดแนวเขียนจาก หนังสือเล่มนี้ มาเขียนแม่น้ำให้หยุดไหล เขียนรถไฟให้ตกราง เขียนลิงค่างให้ กลายเป็นกา เขียนขี้หมาให้เป็นผีเสื้อบิน เขียนดินกลายเป็นคน เขียนพิมล กลายเป็นพิมาน

ข้อมูลหนังสือ

  • เขียน (พิมพ์ครั้งที่ 3)
  • ผู้เขียน: พิมาน แจ่มจรัส
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 752 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: ธันวาคม 2562
  • ISBN: 9786163884107