“ฟิโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี” นวนิยายของเขาที่เป็นที่รู้จักกันก็คือ พี่น้องคารามาซอฟ เป็นนักเขียนที่ถือกันว่าเป็นหนึ่งในนักเขียนรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ที่สุด งานของเขายังมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้ง งานของเขามักจะมีตัวละครที่อาศัยอยู่อย่างแร้นแค้น 

มีความคิดที่แตกต่างและสุดโต่ง และมักจะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างน่าประหลาดของจิตวิทยามนุษย์ และการวิเคราะห์อย่างฉลาดหลักแหลม ของสภาพการเมือง สังคม และจิตวิญญาณ ของประเทศรัสเซียในช่วงเวลาของเขา 

ใน Poor People – รักของผู้ยากไร้ ดอสโตเยฟสกี เริ่มเขียนนวนิยายเป็นครั้งแรก มีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตที่เขาได้เห็นมา คือเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของคนยากไร้ ให้ภาพชีวิตคนยากไร้หลายรูปแบบ ทั้งตัวละครเอก และตัวละครประกอบ ล้วนแต่ยากจนสุดๆ 

คนเราช่างยากจนอย่างเหลือเกิน จนซ้ำจนซากต้องมีชีวิตอย่างลำบากยากเข็ญ ต่ำต้อยขมขื่น เจียมเนื้อเจียมตัว ซื่อและน่าสงสาร ซึ่งดอสโตเยฟสกี ได้ย้ำเจตนาตั้งชื่อ Poor People หมายถึง เรื่องราว “คนยากไร้”

ข้อมูลหนังสือ