ข้อมูลหนังสือ

  • สามเกลอ : ดาวหางทลายโลก
  • ผู้เขียน: ป. อินทรปาลิต
  • ออกแบบปก: Wrongdesign
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 488 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 5 — กันยายน 2562
  • ISBN: 9786163883896