แผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงเป็นยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองในหลายด้าน มีระเบียบการปกครองใหม่ ระบบการศึกษา ศาลยุติธรรม การคมนาคม วิทยาการสมัยใหม่และเหนือสิ่งอื่นใด พสกนิกรได้ความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ในรัชสมัยของพระองค์มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้ศึกษาได้อย่างมากมายทั้งการก่อกำเนิดและการสูญเสีย

แต่ในการสูญเสียนั้นยังประกอบด้วยเกร็ดประวัติศาสตร์ที่หลายเรื่องราวไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนพร้อมบทวิเคราะห์ด้วยวิทยาการสมัยใหม่จากนายแพทย์นักเขียน ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ข้อมูลหนังสือ

  • เล่าเรื่องเมืองสยามในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง
  • ผู้เขียน: วิบูล วิจิตรวาทการ
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 186 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2562
  • ISBN: 9786163883841