สามก๊ก ฉบับนักบริหาร เล่าเรื่องสามก๊กให้อ่านได้เข้าใจง่ายแทรกด้วยมุมมองในแง่บริหารที่มองเห็นเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างลงตัวเป็นสามก๊กสำนวนไทยฉบับเดียวที่มีภาพประกอบ จากภาพยนตร์โทรทัศน์จีน ลิขสิทธิ์บริษัท มูวี่โฮม วิดีโอจำกัด จะช่วยเพิ่มจินตทัศน์ให้อ่านอย่างมีรสชาติมากขึ้น อันจะช่วยลับภาวะทางปัญญาให้แหลมคมและพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ในชีวิตจริง

ข้อมูลหนังสือ