หนังสือ “การพูดในที่ชุมนุม” (How to Develop Self-Confidence & Influence People by Public Speaking) เล่มนี้ นับเป็นหนังสือเรื่องสุดท้ายในชุดพัฒนาบุคลิกภาพ ของ “เดล คาร์เนกี” นักสังเกตการณ์มนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ และมีความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง เนื้อหาภายในเล่มจะให้ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมความกล้าที่จะพูดต่อหน้าผู้อื่นเป็นจำนวนมากได้อย่างไม่สะทกสะท้าน สามารถพูดได้อย่างกระชับและรวบรัดใจความได้ ไม่เยิ่นเย้อ และไม่ทำให้ผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่ายอีกด้วย

เพราะการพูดคือการแสดงพลัง แสดงความสามารถในการเป็นผู้นำ ดังนั้น เราจะเห็นว่าผู้ที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ในทุกข์องค์กรแม้แต่นักการเมือง ต้องกล้าพูด กล้าทำ แล้วคุณล่ะ … อยากจะเป็นอีกคนหนึ่งไหม ที่ประสบชัยชนะและความสำเร็จ สามารถพัฒนาบุตลิกภาพด้วยการพูด!

ข้อมูลหนังสือ

  • การพูดในที่ชุมนุม
  • แปลจากหนังสือ: How to Develop Self-Confidence & Influence People by Public Speaking
  • ผู้เขียน: Dale Carnegie
  • ผู้แปล: อาษา ขอจิตต์เมตต์
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 360 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — พฤศจิกายน 2562
  • ISBN: 9786163883704