เราจะเห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีน ฟื้นตัวจากความยากลำบากแสนสาหัส และกำลังเตรียมบุกเบิกครั้งใหญ่อีกครั้ง เพื่อนำพาประเทศชาติและประชาชนทั่วประเทศหาหนทางการสร้างสรรค์สังคมนิยมที่มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ต่อจากนี้ไปจีนจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่คือยุคของการปฏิรูปเปิดประเทศ ในขณะเดียวกันก็จะทำให้กระบวนการแปรเปลี่ยนลัทธิมาร์กซ์ให้เป็นแบบจีนก้าวไปข้างหน้าในแบบก้าวกระโดดครั้งที่สอง กระบวนการพัฒนาและสร้างนวัติกรรมทางความคิดของพรรคฯ กว่า 30 ปีที่ผ่านมา สรุปออกมาแบ่งได้เป็น 4 ระยะดังนี้ 

- ระยะที่หนึ่ง เปลี่ยนจากความปั่นป่วนวุ่นวายสู่ความสงบและเริ่มต้นปฏิรูป (1975-1982) 

- ระยะที่สอง ปฏิรูปทั่วทุกด้านแล้วแก้ไขปรับปรุง( 1982-1992) 

- ระยะที่สาม ปฏิรูปลงลึก สร้างเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยมให้เร็วขึ้น (1992-2000) 

- ระยะที่สี่ เป็นช่วงเริ่มต้นศตวรรษใหม่ (2001-2008) 

ในช่วงเวลากว่า 30 ปีตั้งแต่จีนดำเนินการปฏิรูปเปิดประเทศ กระบวนการทำให้ลัทธิมาร์กซ์เป็นแบบจีนไปด้วยความยากลำบากแต่เต็มไปด้วยสีสันมากมาย การพัฒนาและนวัตกรรมของแนวคิดชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะพัฒนาไปตามทิศทางการทำให้ลัทธิมาร์กซ์มีความเหมาะสมกับประเทศจีน คำว่า “สภาพความเป็นจริงของจีน” จะมีเนื้อหาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การ “ประสาน” และการทำให้ “สอดคล้อง” จะพัฒนาไปพร้อมกับยุคสมัย การทำให้ลัทธิมาร์กซ์เป็นแบบจีนจะมีหนทางที่กว้างขึ้น และทฤษฎีการพัฒนาลัทธิมาร์กซ์ที่เป็นแบบจีนจะเป็นตัวสะท้อนเจตนารมณ์แห่งยุคสมัย

ข้อมูลหนังสือ

  • ประวัติการพัฒนาแนวทางหลักของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
  • ผู้เขียน: หวง อี ปิง
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 624 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2562
  • ISBN: 9786163883629