สมัยกรุงศรีอยุธยา แม้มีศึกสงครามแต่ก็เรืองรองไปด้วยความรุ่งเรือง มีวีรชนและมหาบุรุษช่วงประวัติศาสตร์ของแผ่นดินสยามที่มีสีสันและถูกกล่าวถึงมากที่สุด เข้าสู่สมัยกรุงธนบุรี คือช่วงเวลาแห่งการกอบกู้แผ่นดินและวีรบุรุษกู้ชาติ ผู้ยังคงถูกจารึกในหน้าประวัติศาสตร์อย่างไม่มีวันลบเลือน

แต่เมื่อเข้าสู่สมัย 'ต้นรัตนโกสินทร์' สยามก็ได้เผชิญกับการคุมคามรูปแบบใหม่ ไม่ใช่ขบวนช้างม้าศึก กองทัพนักรบพม่า หากคือเรือรบการล่าเมืองขึ้นจากชาติตะวันตกและกบฏต่างชาติในแผ่นดินสยาม พระมหากษัตริย์และบรรพชนในยุคต้นรัตนโกสินทร์ นำพาบ้านเมืองผ่านวิกฤตได้อย่างไร เบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆ มีอะไรซุกซ่อนอยู่หรือไม่ และเรื่องราวของการพลิกฟื้นสร้างชาติขึ้นมาใหม่

ข้อมูลหนังสือ