สมเด็จพระมหาจักรพรรดิในสายตาของชาวไทย อาจมองว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอไร้ความสามารถ ชนช้างทำยุทธหัตถีก็พ่ายแพ้ต่อเจ้าเมืองเล็กๆ เช่นเมืองแปรรอดพระชนม์ชีพมาได้เพราะมเหสีสมเด็จพระสุริโยทัยสู้ศึกถวายพระชนม์ชีพแทน แม้พระองค์จะสวรรคตก่อนเหตุการณ์เสียกรุงแก่พม่าในครั้งแรก

ทว่านักประวัติศาสตร์ไทยต่างถือโทษว่าพระองค์คือสาเหตุใหญ่ที่ทำให้กรุงศรีต้องพินาศ สิ่งเหล่านี้ยุติธรรมต่อพระองค์หรือไม่ พระองค์อ่อนแอจริงหรือเบื้องหลังใดที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้บอกความจริงใดที่ไม่ได้เปิดเผย และบทวิเคราะห์โรคร้ายที่เคยเกิดขึ้นในอดีตพบกับเรื่องราวประวัติศาสตร์เหล่านี้ในแง่มุมที่แตกต่าง

ข้อมูลหนังสือ

  • แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
  • ผู้เขียน: วิบูล วิจิตรวาทการ
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2562
  • ISBN: 9786163883568