• รูปถ่าย ถ่ายรูปสมัยเก่า
 • การซื้อขายกล้องถ่ายรูปสมัยรัชกาลที่ ๕
 • รูปถ่ายในครอบครัว
 • รูปจากลพบุรี เสาวณิต วิงวอน
 • รูปถ่ายพ่อเพลงแม่เพลง
 • โคบาลไทย รูปของวินัย รังษีประเสริฐสิน
 • ความหลังที่ปักษ์ใต้ของโดม สุขวงศ์
 • อ่านรูป รัชกาลที่ ๕
 • เครื่องกำกับงาน
 • สมุดภาพ

ข้อมูลหนังสือ

 • Classic Photographs: ภาพถ่ายคลาสสิค
 • ผู้เขียน: เอนก นาวิกมูล
 • สำนักพิมพ์: แสงดาว
 • จำนวนหน้า: 260 หน้า ปกแข็ง
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2562
 • ISBN: 9786163883445