รวบรวมผลงานเขียนของ “เดล คาร์เนกี” แปลโดย “อาษา ขอจิตต์เมตต์” ทั้ง 3 เล่มที่นับเป็นสุดยอดของหนังสือประเภท How to และสินค้าขายดีตลอดกาล ประกอบด้วยเรื่อง

วิธีชนะมิตรและจูงใจคน คือรู้จักสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างถูกวิธีและมีเหตุผล

วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข การมีเหตุผลในอารมณ์ตนเอง คือการอดกลั้นและวางจิตใจสงบก่อน ใช้ระยะเวลาคิดสักครู่ก่อนจะตัดสินว่าอะไรผิดอะไรถูก

การพูดในที่ชุมนุม เขียนถึงการพัฒนาตนเองให้ลึกซึ้ง ขั้นที่ใครก็ตามพูดอะไรออกมาให้ฟังแล้วเราสามารถจับความคิด ความรู้สึกของบุคคลผู้นั้นได้ทันทีว่า เขาคิดอะไรอยู่ อย่าลืมว่า การพูดคือการแสดงพลัง แสดงความสามารถในการเป็นผู้นำ ในเล่มนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมความกล้าที่จะพูดต่อหน้าผู้อื่นเป็นจำนวนมากได้อย่างไม่สะทกสะท้าน พูดได้อย่างกระชับและรวบรัดใจความได้ ไม่เยิ่นเย้อ ทำให้ผู้ฟังไม่เกิดความเบื่อหน่ายอีกด้วย ชุดนี้เหมาะสำหรับนักอ่านหรือผู้ที่คิดจะเริ่มอ่านเพื่อนำไปพัฒนาบุคคลิกภาพของตนเองและคนใกล้ตัว เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างดีที่สุด

หนังสือทั้ง 3 เรื่องนี้ ยังเป็นสุดยอดของการพัฒนาตนเองที่ผู้ประสบความสำเร็จนิยมบอกต่ออีกด้วย

ข้อมูลหนังสือ

  • เดล คาร์เนกี (Boxset)
  • ผู้เขียน: Dale Carnegie
  • ออกแบบปก: Wrongdesign
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 1136 หน้า ปกอ่อน
  • ISBN: 9786163883322