คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นศตวรรษของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมีทั้งความพินาศหายนะและความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดเป็นศตวรรษที่เกิดปรากฎการณ์แปลกใหม่กว่าช่วงสมัยใด

เมื่อสิ้นศตวรรษ การเดินทางโดยเครื่องบินกลายเป็นสิ่งธรรมดา โลกนั้นดูแคบลงโดยฉับพลัน ผู้คนทั่วทุกมุมโลกสามารถพูดคุยสื่อสารผ่านโทรศัพท์ ส่งข้อมูลข่าวสารในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จนเกิดวิถีแห่ง “โลกาภิวัตน์” (globalization) ตามา ความฝันในสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้ในต้นศตวรรษหลายสิ่งกลับกลายเป็นเรื่องจริง ศตวรรษที่ 20 จึงเป็นร้อยปีของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและพัฒนาการของเทคโนโลยี ที่มีสีสันและน่าพิศวงมากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยประสบมา

ทว่าหลายสิ่งที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ในศตวรรษก่อน ปัจจุบันก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่เช่นเดิม ทั้งสงคราม ความขัดแย้ง การเข่นฆ่า ทุพภิกภัย และการไร้ซึ่งคุณภาพีวิตที่ดี ฯลฯ อกทั้งช่องว่างในสังคมระหว่างผู้มีฐานะกับคนยากไร้ที่ขยายตัวและทิ้งห่างกันมากยิ่งขึ้นทุกที

ข้อมูลหนังสือ