นวนิยายประวัติศาสตร์ของทหารเสีอสมเด็จพระนารายณ์กับวีรกรรมอันเจิดจรัส ในประวัติศาสตร์ตอนสำคัญแห่งแผ่นดินสยาม

เขาดูภาพเมืองลพบุรีด้วยความเศร้าสลด และไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์จะเป็นได้ถึงเพียงนี้ เมืองที่รุ่งโรจน์ ก่อสร้างวิจิตรงดงามตามแบบใหม่ลงทุนลงแรงมากหลาย เมืองของสมเด็จพระนารายณ์ บัดนี้กลายเป็นเมืองร้าง โชคชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทั้งตัวคนและวัตถุ ความรุ่งเรืองในวันนี้ อาจเป็นความเสื่อมโทรมแตกดับในวันหน้า เขาคุกเข่าตรงหน้าปราสาทแล้วก็กราบ เขากราบพระบาทของสมเด็จพระนารายณ์เจ้า พระมหากษัตริย์ที่เขาจะบูชาไปตลอดชีวิตของเขา ความรุ่งโรจน์ของพระองค์คือความรุ่งโรจน์ของกรุงศรีอยุธยา ความสิ้นสูญของพระองค์จึงเป็นความสิ้นสูญของกรุงศรีอยุธยาด้วย

ข้อมูลหนังสือ