เรื่องราวในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้น มากสีสันสั่นคลอนอารมณ์ความรู้สึก กระทั่งประวัติศาสตร์ได้บันทึกเรื่องราวออกไปหลายทางในช่วงบั้นปลายพระชนม์ชีพของพระองค์ แม้กระทั่งพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ก็ยังมีแนวคิดในช่วงบั้นปลายพระชนม์ชีพของพระองค์แตกต่างออกไป และเป็นที่ยอมรับจากหลายฝ่าย แต่ไม่ว่าประวัติศาสตร์แต่ละสายจะคงนำเสนอเรื่องราวของพระองค์อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เป็นจริงแท้แน่นอนคือ พระองค์คือวีรบุุรุษผู้กู้ชาติ ที่คนไทยไม่อาจลืมเลือนได้

นพ.วิบูล วิจิตรวาทการ เรียบเรียง "แผ่นดินพระเจ้าตาก" ขึ้นมาอย่างน่าสนใจ ทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ เกร็ดสนุกในแผ่นดิน ความวีระอาจหาญ เรื่องราวการเข้าตีเมืองจันทบุรี ด้วยการทุบหม้อข้าวหม้อแกงเพื่อไปกินข้าวในเมืองจันทบุรี ตีไม่ได้ก็อดตายไปด้วยกัน ช่างเป็นเรื่องราวที่เจิดจรัสอยู่ในความรับรู้ของคนไทยที่ศึกษาเรื่องราวของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง อ่านเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เบื่อ และเรื่องราวเร้นลับหลายเรื่องราว ทั้งเป็นที่ยอมรับและเป็นที่กังขา ด้วยการวิเคราะห์หลายเรื่องราวด้วยมุมมองของนายแพทย์ยุคใหม่ ซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลหนังสือ