การพัฒนาของประเทศจีนในทุกขั้นตอนทบทวนรอยอดีตอย่างละเอียดตั้งแต่การสถาปนาประเทศจีนใหม่ ความบอบช้ำจากการปิดประเทศในช่วงการปฏิวัติทางวัฒนธรรม การปฏิรูปและเปิดประเทศ ความท้าทายทางทฤษฎีที่ต้องสร้างและทำความเข้าใจกับทุกคนในสังคม การลองผิดลองถูกในช่วงก้าวออกจากเศรษฐกิจแบบวางแผน มาสู่เศรษฐกิจแบบการตลาดการนำเอาแง่ดีของทุนนิยมมาประยุกต์ใช้กับแง่งามของสังคมนิยม จนเกิดระบอบและวิธีการอันเป็นแบบฉบับหนึ่งเดียวในโลกของจีน ที่เรียกว่า “สังคมนิยมอัตลักษณ์จีน”

ข้อมูลหนังสือ