รุไบยาทเป็นบทกวีภาษาเปอร์เซีย แต่งโดย โอมาร์ คัยยาม (Omar Khayyam) กวีและนักปราชญ์ชาวเปอร์เซีย

เป็นบทกวีที่มีลีลาอันไพเราะ เปรียบเปรยศาสนาของผู้นับถือในยุคสมัยนั้น และเชิญชวนมนุษย์ทั้งหลายให้รีบหาความสนุกสบายต่างๆ ในโลก ด้วยการเสพสุขจากรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส นอกจากจะเป็นบทกวีที่มีความไพเราะแล้ว ยังแสดงคุณค่าทางปรัชญาชีวิตอันลึกซึ้ง แปลเป็นไทยโดย แคน สังคีต ซึ่งแปลาจากฉบับภาษาอังกฤษของ เอ็ดเวิร์ด ฟิตซ์เจอรัลด์ (Edward FitzGerald)

ข้อมูลหนังสือ

  • อมตะกวีนิพนธ์ของโอมาร์ คัยยัม (ปกขาว)
  • แปลจากหนังสือ: The Rubáiyat of Omar Khayyám
  • ผู้เขียน: Omar Khayyám
  • ผู้แปล: แคน สังคีต
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 176 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 5 — มกราคม 2562
  • ISBN: 9786163883193-ปกขาว