ในที่สุดต้นฉบับ "งานพิมพ์คลาสสิค" หนังสือในชุด "คลาสสิค" อันดับที่ ๗ ก็สำเร็จออกมาอีกเล่มในพ.ศ. ๒๕๖๑ หลังจากผู้เขียนทำๆ หยุดๆ มานานกว่า ๓ ปี หนังสือชุดการสะสมที่มักลงท้ายด้วยคำว่า "คลาสสิค" นั้นมาจากการรวมเรื่องในคอลัมน์ "มุมสะสม" ซึ่งผู้เขียนได้เคยเขียนลงในนิตยสาร "สารคดี" มาตั้งแต่ฉบับแรกพ.ศ. ๒๕๒๘-พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมทั้งหมด ๗๐ เรื่อง แบ่งออกได้เป็นหนังสือ ๘ เล่ม

ผู้เขียน "เอนก นาวิกมูล" เป็นคนที่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ได้สนุกและแม่นยำ ผ่านทั้งงานสอน งานบรรยาย และงานเขียนหนังสือ ซึ่งมีมากกว่าร้อยเล่ม ถือเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อชาติ ได้รับรางวัลทรงเกียรติมากมาย อาทิ ผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น (พ.ศ. 2534) และได้รับการยกย่องเป็นนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดีเด่น (พ.ศ.2536) อีกทั้งยังได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554 เป็นต้น งานพิมพ์คลาสสิค เล่มนี้ได้รวบรวมผู้ที่ชอบสะสมลอตเตอรี่, สะสมสแตมป์ระดับโลก, เกี่ยวกับปฏิทิน, ส.ค.ส. โปสการ์ด, รูปเก่าเมืองไทยในเมืองฝรั่ง ฯลฯ ผู้เขียนได้ค้นคว้าสิ่งต่างๆ เหล่านี้เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบได้อ่านกันอย่างจุใจ เมื่อการสะสมนั้นๆ ได้นำไปสู่การเล่าประวัติศาสตร์บางอย่าง (หรือการไม่ได้เล่าบางอย่าง) ให้กับคนรุ่นหลัง คำถามนี้อาจไม่มีคำตอบที่ตายตัว

ข้อมูลหนังสือ

  • งานพิมพ์คลาสสิค
  • ผู้เขียน: เอนก นาวิกมูล
  • สำนักพิมพ์: แสงดาว
  • จำนวนหน้า: 260 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786163883094