นับจากอดีตจนสู่ปัจจุบัน มนุษย์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโลกและจักรวาลอยู่น้อยมาก ยิ่งมนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์ไม่มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ใดๆ มาใช้เป็นคำตอบในสิ่งที่ต้องการรู้ได้เลย จึงใช้จินตนาการมาช่วยในการค้นหาคำตอบในสิ่งที่อยากรู้ไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็ตาม เมื่อกาลเวลาผ่านเลยไปความเชื่อแบบโบราณหลายอย่างจะสูญหายไปเพราะมีความรู้ใหม่ที่ได้รับการพิสูจน์เข้ามาหักล้าง

แต่ความเชื่อเชิงศรัทธากลับยังคงอยู่อย่างเหนียวแน่น ยิ่งโลกวิวัฒนาการจนก้าวล้ำไปอย่างมากมายเพียงใด เรากลับยิ่งพบว่าความรู้ที่หามาได้นั้นเป็นเพียงแค่ปลายเข็มของขุมความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในจักรวาลเท่านั้น เราจึงไม่อาจบอกได้ว่าสิ่งที่เรารู้นั้นมีมากน้อยเพียงใด แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถบอกได้ก็คือ เราได้รับความรู้ในแง่มุมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับโลกและจักรวาลมากขึ้นเรื่อยๆ และเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ผู้เรียบเรียงได้สรรหาเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านั้นมาให้นักอ่านผู้ที่สนใจในวิทยาศาสตร์อีกแง่มุมหนึ่ง อ่านแล้ววิเคราะห์กันว่าสิ่งเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานหรือจะใช้แค่เพียงจินตนาการเท่านั้น

ข้อมูลหนังสือ